top of page
over ons_edited.jpg

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
Sinds kort zijn in het 55+Café 1x in de maand ook rustige ontmoetingen in aparte zaaltjes voor senioren die niet tegen veel prikkels kunnen, veroorzaakt door o.a. niet aangeboren hersenletsel of andere oorzaken. Deze ontmoetingen zijn voor de bezoekers en ook de mantelzorger of begeleider laagdrempelig.Op 22 maart a.s. wordt het onderwerp 'niet aangeboren hersenletsel' extra onder de aandacht gebracht met een interactieve presentatie voor zowel mantelzorgers, andere belangstellenden en natuurlijk degene die niet tegen veel prikkels kunnen.


Medewerker van SGL uit Sittard gaan deze informatiemiddag verzorgen. Deze organisatie helpt mensen met hersenletsel en hun naasten verder en bieden daarbij ondersteuning op maat zodat zij een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden; een leven met perspectief, waarbij het waarmaken van dromen centraal staat.


Centraal in deze middag staan de vragen:

  • Wat doet het met degene die het is overkomen en hun naasten.

  • Hoe we als buitenstaander daar ook mee te maken kunnen krijgen.


Datum: 22 maart.

Locatie: wijkaccommodatie Herteheym (ingang via de loopbrug).

Tijd: 14.30-16.00 uur.


De toegang is zoals gebruikelijk gratis! Alleen consumpties zijn voor eigen rekening.


Op deze middag zijn het Café en de zaaltjes voor rustige ontmoetingen gewoon open van 14.00-16.30 uur. Bezoekers en hun mantelzorgers/begeleiders aan de rustige ontmoetingen kunnen deze lezing ook bijwonen; indien de lezing te veel prikkels geeft, kunnen ze terugvallen op de ruimte van het rustige ontmoeten, daar is altijd een begeleider van VIJF aanwezig.
bottom of page