top of page
over ons_edited.jpg

Netwerk 'verbinden in Herten'


Het netwerk is een initiatief van Seniorvriendelijk Roermond. In april 2022 is gestart met het opzetten van dit netwerk. Er doen momenteel 17 deelnemers mee; dat zijn: organisaties, instellingen, verenigingen, Stichtingen, ondernemers en enkele inwoners. De deelnemers hebben allemaal een link met senioren en dat is ook de doelgroep. Op 22 september 2022 is een eerste netwerkbijeenkomst gehouden om het netwerk een doel te geven: bewustwording van eenzaamheid en proberen elkaar te informeren en daar waar mogelijk samen te werken in de wijk Herten. De sturing van het netwerk is in handen van een werkgroep van 5 personen, die bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten deelnemers.


De werkgroep bestaat uit:

- Anton Hutten (Stuurgroep 55+ Herten).

- Marianne Sanders (Kerkbestuur H. Michaelparochie).

- Wies Rompelberg (Stuurgroep 55+ Herten).

- Jordy Jennen (Opbouwwerker/leefcoach VIJF).

- Martin Koelen (Seniorvriendelijk Roermond).


Het 55+Café en de mogelijkheid om activiteiten en hulp bij digitalisering te organiseren is tot stand gekomen uit initiatieven van het netwerk 'verbinden in Herten en is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Roermond. Omdat de werkgroep zelf geen rechtspersoon is, is de aanvraag voor de subsidie, namens de werkgroep, gedaan door de Stuurgroep 55+ en de gelden zijn daar ook ondergebracht.


Heeft u belangstelling om deel te nemen aan het netwerk, omdat u met uw onderneming (bijvoorbeeld thuiskappers/schoonheidsspecialisten) of (buurt) vereniging veel contacten heeft met senioren of dat u in uw onderneming flyers wilt neerleggen over activiteiten van het 55+Café, kom dan op een vrijdagmiddag tussen 14.00-16.30 uur een keer langs in het '55+Café' (onze ontmoetingsruimte) in Herteheym - Putkamp 6a Herten. U bent van harte welkom. Deelname aan het netwerk is gratis.


Deelnemende organisaties, verenigingen, instellingen, Stichtingen en ondernemers:

- Stichting Stuurgroep 55+ Herten.

- Ouderenvereniging Herten.

- Dameskoor Maasgalm - Herten.

- Hertens Mannenkoor.

- Wijkraad - Herten.

- Monuta - Herten.

- Kapsalon JE-NO - Herten.

- Zorgcentrum 'Herte' - Herten.

- Stichting Beheer Herteheym - Herten.

- Huisartspraktijk Peeters - gezondheidscentrum Herten.

- Mantelzorgondersteuning/WMO gemeente Roermond.

- Welzijnsorganisatie 'VIJF'.

- Afdeling Zonnebloem - Herten.

- Kerkbestuur H. Michaelparochie - Herten.

- Daelzicht wonen - Herten.

- PSW - Herten.

bottom of page